Bentuk Soal dan Jawaban Bilangan Bulat

 

Soal dan Kunci jawaban Materi Bilangan Bulat

images-11 Bentuk Soal dan Jawaban Bilangan Bulat

berikut 7 soal materi bilangan bulat dilengkapi kunci jawabannya

1.  Hasil dari  21 : (3 – 10) + 4 × (–2)  = …
A.  –11  C.   5
B.  –5    D.  11

Kunci Jawaban: A
21 : (3 – 10) + 4 × (–2)
= 21 : – 7 – 8
= – 3 – 8
= – 11

2.  Hasil dari  28  +  7 × (–5) adalah ….
A. –175   C. –7
B. –63     D.   7

Kunci Jawaban: C
28  +  7 × (–5)
= 28 – 35
= – 7

3.  Hasil dari –12 + 20 × 4 – (–6) : 3 = …
A.  110  C. 34
B.  70    D. 30

Kunci Jawaban: B
–12 + 20 × 4 – (–6) : 3
= –12 + 80 + 6 : 3
= 68 + 2
= 70

4.  Hasil dari 14 + (18: (–3)) – ((–2)  × 3)
adalah….
A.  –4  C. 14
B.  2    D. 42

Kunci Jawaban: C
14 + (18: (–3)) – ((–2) × 3)
= 14 – 6 – (–6)
= 8 + 6
= 14
5.  Nilai n yang memenuhi (12 + 8) + (–3n) = –22 adalah…
A.  14  C. –13
B.  13  D. –14

Kunci Jawaban: A
(12 + 8) + (–3n) = –22
20 – 3n = – 22
– 3n = – 22 – 20
– 3n = – 42
n = –3/–42 = 14
6.  72 – (520 : 8) = …
A.  9  C.   7
B.  8  D.  6

Kunci Jawaban: C
72 – (520 : 8) = 72 – 65
= 7

7.  Suhu mula-mula suatu ruangan adalah 250° C. Ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan sehinga suhunya diturunkan menjadi –30° C. Besar perubahan suhu pada ruangan tersebut adalah ….
A. –280° C  C. 220° C
B.  –220° C  D. 280° C

Kunci Jawaban: C
Perubahan suhu  = 25°C – (–3°C)
= 25°C + 3°C
= 28°C

Tags: